مسکن

راه اندازی سامانه «سرپناه» برای تعامل با خیران حوزه مسکن

احمدرضا دالوند در نشست خبری با تشریح عملکرد و برنامه های کمیته امداد در حوزه مسکن افزود: از مجموع خانواده های تحت حمایت کمیته امداد، تعداد ۱۵۰ هزار خانوار بدون مسکن بوده و در اولویت دریافت مسکن قرار دارند. وی در خصوص رویکرد های کمیته امداد در حوزه مسکن خاطرنشان کرد: توجه به مسکن مددجویان مناطق ادامه

رفع مشکل مسکن مناطق روستایی از بسیاری معضلات جلوگیری می کند

یکی از حامیان نیکوکار مددجویان کمیته امداد ایلام گفت: از آنجایی که مسکن یکی از نیازهای مهم مناطق روستایی است بنابر این رفع این مشکل در روستاها از بسیاری معضلات جلوگیری می کند.به گزارش خبرنگار مهر، فریبا رضوی ظهر سه شنبه در سفر به استان ایلام و در دیدار با مدیرکل کمیته امداد این استان با برشمردن ادامه