لوداب

اهدای کفش به دانش آموزان محروم استان کهگیلویه و بویراحمد روستاهای لوداب -خرداد 99

🖊  گزارش خرداد ماه توزیع کفش📍 سال99📍اهدای کفش✅ توزیع کفش میان دانش آموزان نیازمند مدارس روستایی لوداب -استان  کهگیلویه و بویراحمد👇📕همیار دانش آموزان با استعداد کم برخوردار باشیم 👇📌 طرح بورسیه دانش آموزان محروم از تحصیل✅لینک پرداخت آنلاین:https://bahamta.com/30979-8608921 ادامه