طرح جمع آوری کتاب

طرح جمع آوری کتاب برای مناطق محروم کشور توسط خیریه سنا

"راه اندازی کمپبن جمع آوری کتاب از سراسر کشور و اهدای آن به کودکان و نوجوانان مناطق  محروم کشور"با"شعار اهدای کتاب اهدای دانایی"چنانچه امکان همکاری جهت جمع آوری کتابهای شهر محل خود جهت استفاده در «نهضت کتاب رسانی به مناطق محروم» دارید لطفا مراتب را به ما اطلاع دهید . خیریه سنا بی نهایت از مراتب لطف ادامه