سمعک

اهدای سمعک به مددجو نابینا و کم شنوا

گزارش بخش درمان در خرداد99به گزارش مددکار خیریه سنا مبنی بر خانواده ای بی بضاعت که زن و شوهر نابینا هستند و مرد کم شنوا است و نیازمند سمعک است خیریه سنا یک دستگاه سمعک به ایشان اهدا کرد.🔻شماره کارت خیریه سنا جهت کمک به بخش درمـــــان🔻6274-1219-4004-0900 ادامه

اهدای سمعک به کودکی در بیجار توسط خیریه سنا

پسر بچه اى ١٤ساله به نام  ع -ر با كاهش شديد شنوايى ،توسط پزشك معالج براى تهيه سمعك معرفى شده بود ، به والدين اين كودك اعلام شده بود كه مبلغى بيش از ده ميليون تومان براى تهيه اين سمعك ويژه بايد آماده داشته باشند و خانواده اين كودك بسياراز نظر مالى ضعيف بوده وحتى قادر به تامين هزينه رفت و بر گشت به ادامه