حمایت

تسهیلات و حمایت‌های بهزیستی از زنان بدون همسر

مدیرکل دفتر توانمندسازی زنان و خانواده سازمان بهزیستی کشور:در مجموع ۲۵۰ هزار خانوار زن سرپرست شامل ۴ گروه  زنان دارای همسر متوفی، زنان مطلقه، زنان دارای همسر از کارافتاده و دختران و زنان خود سرپرست تحت پوشش بهزیستی هستند.از این تعداد بیش از۷۰ هزار زن دارای همسر متوفی هستند. سازمان بهزیستی در یک بخش ادامه

طرح مهر خیریه سنا (اهدای لوازم التحریر وکوله پشتی ) -شهریور 95

 "دست هایی که کمک میکنند مقدس تراز لب های هستند که دعا میکنند"طرح مهر سنا (تهیه پکیج لوازم التحریر و کوله پشتی)خیریه سنا در طرح مهر خیریه سنا اقدام به خریداری 3500 پکیج لوازم و التحریر و کوله پشتی برای دانش آموزان مناطق محروم کرد که در مناطق زیر توزیع گردید که عکسهای آن به صورت مجزا در پستهای بعدی ادامه