اهدای کیف مدرسه

طرح مهر خیریه سنا (اهدای لوازم التحریر وکوله پشتی ) -شهریور 95

 "دست هایی که کمک میکنند مقدس تراز لب های هستند که دعا میکنند"طرح مهر سنا (تهیه پکیج لوازم التحریر و کوله پشتی)خیریه سنا در طرح مهر خیریه سنا اقدام به خریداری 3500 پکیج لوازم و التحریر و کوله پشتی برای دانش آموزان مناطق محروم کرد که در مناطق زیر توزیع گردید که عکسهای آن به صورت مجزا در پستهای بعدی ادامه