احسان

رفع مشکل مسکن مناطق روستایی از بسیاری معضلات جلوگیری می کند

یکی از حامیان نیکوکار مددجویان کمیته امداد ایلام گفت: از آنجایی که مسکن یکی از نیازهای مهم مناطق روستایی است بنابر این رفع این مشکل در روستاها از بسیاری معضلات جلوگیری می کند.به گزارش خبرنگار مهر، فریبا رضوی ظهر سه شنبه در سفر به استان ایلام و در دیدار با مدیرکل کمیته امداد این استان با برشمردن ادامه