وضعیت پروژه: پروژه های تکمیل شده

بیمار خانم م_ن45 ساله مى باشند بيمارى ايشان از يك سال و نيم قبل با تشنج شروع شده كه تشنج ها تكرار شونده بوده و بتدريج بيشتر شده كه گاهى به هفته اى چند بار نيز مى رسيده است ايشان در بيجار چندين بار به بيمارستان مراجعه مى كنند و براى ايشان(سي تى اسكن يا ام ار اى) درخواست شده و با توجه به نبود اين امكانات در بيجار بيمار بايد به شهر ديگرى مراجعه مى كرد و كه بيمار به دلايل مالى پيگير نشده وتشنج ها هم چنان ادامه داشته تا در تابستان اخير در سفرى درتهران دچار تشنج شديد شده وايشان به بيمارستان منتقل شده و پس از انجام سى تى اسكن تشخيص تومور مغزى داده مى شود.

بيمار درتهران به پزشك جراح مغز و اعصاب مراجعه مى كند كه مبلغ بيست ميليون تومان جهت انجام عمل درخواست مى شود ،كه با توجه به وضعيت مالى ضعيف خانواده و هزينه بالاى جراحى و بيمارستان ، بيمار پيگيرى را رها كرده مجدد به بيجار مراجعه مى كند و در اين  بين تشنج متناوب هم چنان ادامه داشته است.

تا اينكه بيمار ،با خانم ذاكر يكى از اعضاى گروه خيريه همراهان رايحه در بيجار برخورد داشته و ايشان از طريق خيريه فوق پيگير كار بيمار مى شوند و در تاريخ ١٨مهر ماه از طريق مدير محترم خيريه رايحه با دکتر شیخ انصاری ،جهت كمك خیریه سنا براى اين بيمار تماس گرفته مى شود.

پرونده و مدارك بيمار از طريق تلگرام به دکتر شیخ انصاری ارسال مى شود و با ارسال پرونده بيمار جهت خیریه سنا، از طريق سركار خانم دكتر نسرین يزدانى يكى از مديران بنیاد نیکوکاری سنا ، پرونده و مدارك پزشكى بيمار در تاريخ ٢٢مهر ماه در اختيار جناب آقاى دكتر كريمى يكى اساتيد جراح مغز و اعصاب بيمارستان سينا كه خود نيز عضو سنا مى باشند قرار مى گيرد و ايشان جراحى بيمار را بطور رايگان تقبل مى كنند.

بيمار پس از پيگيرى هاى فراوان خانم ذاكر و مسئولان محترم  موسسه نيكوكارى همراهان رايحه و با تامين هزينه سفر و هزينه هاى جانبى ايشان ،راهى تهران شدند و روز شنبه ٢٤مهر ماه ساعت هفت صبح در بخش جراحى اعصاب زنان ٢در بيمارستان سينا حضور يافته توسط آقاى دكتر قديريان ويزيت و بسترى شدند.

پس از بررسى ها در بيمارستان سينا مشخص شد بيمار به تومور مغزى مننژيوما مبتلا بوده و تومور در ناحيه سينوس كاورنوس بوده ،كه با توجه به محل تومور، عمل جراحى سخت  در پيش بود  كه  احتمال عوارض بعد از عمل نظير استرابيسم زياد بود.

بيمار در تاريخ سه شنبه ٢٧مهر ماه ساعت ٨صبح به اتاق عمل رفت و توسط جناب اقاى دكتر كريمى از اساتيد جراحى مغز و اعصاب تحت عمل قرار گرفته و ساعت٣/٥بعداز ظهر از اتاق عمل خارج شده ودر اي سى يو بسترى شدند.خوشبختانه بيمار در كمتر از ٢٤ساعت از عمل سنگين فوق با حال عمومى خوب و بدون هيچ عارضه اى به بخش منتقل شدند.

بيمار امروز يعنى دوم آبان ماه از بيمارستان ترخيص شدند در حالى كه همه هزينه هاى بيمارستان رايگان شده بود بجز هزينه مربوط به داروخانه به مبلغ ٤٣٨ هزار تومان كه اين مبلغ نيز توسط دوستان در سناى بيجار تقبل شد.

با سپاس فراوان از جناب آقاى دكتر كريمى استاد عالى قدر جراحى مغز و اعصاب كه انجام اين عمل جراحى سنگين مغز را بدون دريافت هيچ هزينه اى از بيمار تقبل نمودند.

سپاس فراوان از خانم دكتر يزدانى از مديران گرامى سنا كه با جديت تمام پيگير فراهم آوردن اقدامات درمانى اين بيمار وهماهنگى با تيم جراحى مغز واعصاب بيمارستان سينا بودند.

و سپاس از همه دوستان گرامى در گروه نيكوكارى همراهان رايحه در بيجار كه بيمار را معرفى كرده و با جديت و صميمانه پيگير روند درمانى بيمار بودند.

سپاس ويژه ازهمه مديران گرامى سنا كه چنين شرايطى جهت كمك به بيماران نيازمند را  فراهم نمودند.

وسپاس از همه دوستانى كه در اين عمل نيكوكارانه واسط خير بودند و سلامت و شادى را به خانواده اى بر گرداندند.