وضعیت پروژه: پروژه های تکمیل شده

توزیع آرد در میان نیازمندان  روستاهای زیر :

آبچندار سفلی گلال-آبچندار علیا گلال-زیرتوت وپشت توت-امامزاده ولی حسین مورنا- پاتاوه گلال-مذکور گلال- پاچات گلال-نامداران- ده خل-دهنو‌گلال