وضعیت پروژه: پروژه های تکمیل شده

🖊  گزارش خرداد ماه توزیع کفش
📍 سال99
📍اهدای کفش
✅ توزیع کفش میان دانش آموزان نیازمند مدارس روستایی زابل،استان سیستان بلوچستان

👇📕همیار دانش آموزان با استعداد کم برخوردار باشیم 👇

📌 طرح بورسیه دانش آموزان محروم از تحصیل

✅لینک پرداخت آنلاین:
https://bahamta.com/30979-8608921