در سال 98 خیریه سنا 300 دانش آموزش محروم از تحصیل از اقصی نقاط کشور تحت حمایت خود خواهد داد. طرح حمایت تحصیل دانش آموزان ( بورسیه تحصیلی ) به صورت مستمر میباشد و با پرداخت ماهیانه 200 هزار تومان توسط نیکوکاران برای حمایت از دانش آموزان محروم از آموزش ،با هدف توسعه آگاهی و دانش عمومی و ارتقاء فرهنگی، باعث بهبود کیفیت زندگی بسیاری از کودکان محروم آموزش خواهیم شد .شما نیکوکار گرامی در صورت حمایت از این پویش و تحت حمایت قرار دادن هر تعداد دانش آموزش مراتب را به بخش آموزش خیریه سنا اطلاع دهید .

۰ ریال

از ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

0

حامی پروژه

0%
اشتراک گذاری