بنیاد سنا در نظر دارد با همراهی شما خیرین گرامی و جمع آوری ارزاق اقدام به تهیه ی لوازم التحریر برای کودکان مناطق محروم سرزمینمان کند

همراهی شما چراغ راه ماست 

به بنیاد سنا بپیوندید

۰ ریال

0

حامی پروژه

اشتراک گذاری