📈 پروژ ساخت چهار سرویس بهداشتی  برای مدارس روستایی لوداب کهکیلویه و بویراحمد
📉 براورد هزینه برای 4 مدرسه 10 میلیون تومان

👇📕همیار دانش آموزان با استعداد کم برخوردار باشیم 👇
📌 شماره کارت جهت همیاری با بنیاد نیکوکاری سنا :
💳 6274-1219-4002-8970

۰ ریال

از ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

0

حامی پروژه

0%
اشتراک گذاری