توزیع ماهانه بسته های ارزاق در روستاها

رح رضوان بنیاد نیکوکاری سناچشم ما در پی خوبان  جهان خواهد بود      تا جهان باقی آئین  محبت باقی است توزیع  ماهانه  بسته های ارزاق در میان خانواده های محروم روستایی (ماه  اردیبهشت  در روستاهای  محروم لوداب- استان کهگیلویه و بویراحمد) چهل دختر ان- آبلون-انارک- تنگ یار-گردنتل-برمیون-اسکندری(( «« ادامه

مشخص نشده

طرح رضوان خیریه سنا

طرح هدایت نذورات نیکوکاران و رساندن آن به دست نیازمندان واقعی و برگزاری سفره مهربانی در نقاط محروم کشوراز طریق لینک زیر به راحتی میتوانید نذر خود را پرداخت نمایید :https://bahamta.com/16163-6519684(لطفا پس از واریز به آیدی زیر در تلگرام پیام دهید ادامه

مشخص نشده