طرح رضوان خیریه سنا

طرح هدایت نذورات نیکوکاران و رساندن آن به دست نیازمندان واقعی و برگزاری سفره مهربانی در نقاط محروم کشوراز طریق لینک زیر به راحتی میتوانید نذر خود را پرداخت نمایید :https://bahamta.com/16163-6519684(لطفا پس از واریز به آیدی زیر در تلگرام پیام دهید ادامه

مشخص نشده